Hvem betaler for kirkevalget?

Velskrevet og interessant innlegg i Dagbladet:

Det er i seg selv problematisk at kirkevalget gjennomføres i sammenheng med landets demokratiske prosesser. Det er jo tross alt ikke til en del av staten det skal velges, men til et av landets mange trossamfunn. Et av over 700 tros- og livssynssamfunn.

Akkurat her tar imidlertid forfatteren feil. Den norske Kirke er en del av staten, og det er nettopp derfor den har en egen lov, egne finansieringsordninger, og at kirkevalget gjennomføres i forbindelse med stortings- og kommunevalg.

Ellers er jeg helt enig i forfatterens observasjoner og konklusjoner.