Klem en sauebonde!

Flere dumme sauer by Eirik Refsdal (CC BY 2.0)

Sauebonde Marianne Dolpen skriver i et innlegg i Dagbladet at det burde vært skuddpremie på henne. I hvertfall i følge kommentarer hun kan lese om sin yrkesgruppe på ymse fora på nettet. Så for å motvirke netthatet vil jeg fremme et forslag: Klem en sauebonde! Gjerne i dag om du har mulighet, ellers ved anledning.

Nå hører jeg riktignok til de som mener at det skal være plass for rovdyr i norsk fauna. Ikke bare ulv, men jerv, bjørn og gaupe med. Riktignok har jeg ikke sett noen av disse dyrene selv, men det handler ikke så mye om det. Det koker mer ned til et prinsipielt spørsmål om mennesket har rett til å diktere naturens sammensetning eller ikke. Jeg mener at det har vi ikke. Så bor man i strøk med rovdyr så må man innrette seg etter det, ikke kreve at rovdyrene skal ryddes av veien.

Men jeg mener jo heller ikke at mennesket ikke kan forvalte og høste av naturen. Sauehold er en viktig næring i Norge og også en viktig del av den norske faunaen. Så kan vi ikke prøve å finne en løsning som gjør at Marianne og alle andre sauebønder kan føle seg noenlunde trygge på sine dyrs (og egne) vegne?

Og mens vi er i gang kanskje vi kunne sørge for at hun og de andre også får en anstendig lønn, og overskudd nok til å ha råd til at noen gjeter sauene deres når de er på sommerbeite i utmarka? Så kan vi ha plass til rovdyrene også! Kiloprisen for sauekjøtt ville nok gå litt opp, men det er det vel verdt?