Rettighetsaliansen mot rettsvernet

I en artikkel i Aftenposten kommenterer leder for Rettighetsalliansen Willy Johansen nyheten om at dansk politi er satt inn mot brukere av piratprogramvaren Popcorn Time. Han vil ikke gå for samme fremgangsmåte i Norge:

Johansen mener den beste løsningen snarere er å pålegge bredbåndstilbyderene å blokkere trafikken.

- Det er fort gjort, og vi mener at Kulturdepartementet etter å ha fastslått at Popcorn Time er ulovlig, burde fulgt opp med å pålegge bredbåndstilbyderne å blokkere Popcorn Time. Nå må vi gå rettens vei, noe som både er en tidkrevende og svært kostbar prosess, sier Johansen.

Det som likevel bekymrer meg er at Johansen ser ut til å mene at det å sensurere internett på bakgrunn av kommersielle interesser burde være en trivialitet som man ikke trengte å blande rettsvesnet inn i. Det virker som han synes det er litt brysomt.

Det er jeg sterkt uenig i. Dersom internettilbydere skal pålegges å blokkere noe som helst så er det et absolutt minstekrav at det skal finnes en rettskraftig dom på akkurat det. Selv da er jeg tvilende til at dette er riktig fremgangsmåte. Sensur er et veldig alvorlig inngrep, å i det heletatt foreslå at dette burde kunne løses uten domstolenes medvirkning er rett og slett hårreisende!

Nå er ikke det å sensurere internett særlig enkelt, så noen effektiv måte å stoppe en tjeneste man ikke liker er det uansett ikke. Det som snarere bekymrer meg er filmbransjens brennende iver etter å sensurere. Man skulle tro at en bransje som selv lever av å kunne uttrykke seg fritt ville være litt mer restriktive med å foreslå den utveien. Hvis først filmbransjen skal få blankofullmakt til å sensurere nettsteder de ikke liker, hvorfor skal ikke f.eks. oljebransjen få det samme?

Hva burde de så gjøre i stedet? Hva med å lage noe som er bedre selv? Koden er tross alt tilgjengelig. Jeg skjønner ikke at bransjen ikke har tatt tak i den og bygget sin egen plattform på den. Det kunne både vi som liker film, og bransjen selv tjene godt på!