Hvorfor velge åpne formater?

Jeg fikk følgende spørsmål fra en av mine kontakter i fødiverset:

hvorfor burde vi velge åpne formater?

Det er et godt spørsmål, så jeg vil gjenta svaret mitt her. Eksemplene er hentet fra min egen erfaring av at lukkede formater har stukket kjepper i hjulene for meg, og hindret meg i å få tilgang til mine egna data.

På 1990-tallet brukte jeg en tekstbehandler som het DeScribe for operativsystemet OS/2. Jeg skrev en god del i dette programmet, alt fra korte noveller og personlige ting til større skoleoppgaver og avhandlinger. Etter hvert som miljøet rundt OS/2 ble stadig mindre måtte produsenten av programmet kaste inn håndkleet. Siden filformatet er et lukket, proprietært format uten dokumentasjon er filene i dag ganske ubrukelige.

Et annet program jeg brukte en god del var det grafiske designprogrammet Photo>Graphics for samme OS. Problemet er det samme, filene er i dag ubrukelige fordi det lagret dataene i et lukket og udokumentert format. (Men selve programmet likte jeg godt! Det er ett av de jeg skulle ønske det fantes noe tilsvarende for som fri programvare.)

En god stund senere anskaffet jeg meg en brukt Mac, og kjøpte en versjon av Cubase, for å kunne drive med musikkproduksjon og opptak. Maskinvaren er ikke lengre støttet av Apple så denne maskinen er ikke særlig brukbar lengre. Ikke likte jeg Apple sitt OS heller, så det var lite aktuelt å fortsette med det. I tillegg er maskinvarenøkkelen som Cubase trenger for å i det heletatt virke også tapt til vinden eller kaoskreftene. Likefullt, jeg har flere prosjekter jeg gjorde i Cubase som nå ikke er tilgjengelige lengre pga av et udokumenter og proprietært filformat.

Jeg har et lite prosjekt gående for å prøve å dechiffrere filformatet som Cubase bruker, men i praksis har jeg ikke tid til å jobbe med det så de gamle prosjektene forblir utilgjengelige.

Når jeg tok over driftingen av Heavymetal.no måtte vi bygge opp sidene helt fra grunnen av. Den opprinnelige koden forsvant med en defekt harddisk.

Jeg fikk imidlertid en databasedump fra den gamle databasen som sidene brukte. Det var bare at denne var i et proprietært format som kun var leselig for den proprietære databaseløsningen de tidligere drifterne hadde brukt. Denne hadde ikke jeg tilgang til. Legg til at dette formatet var tett knyttet til den nøyaktige versjonen av den opprinnelige databaseløsningen så forsvant mulighetene for å gjenopprette dataene ganske raskt.

Omtrent et tiår med gamle artikler og norsk metalhistorie forsvant takket være et udokumentert, proprietært filformat.

Det finnes antakeligvis tusenvis av disse programmene som nå er forlatt og ikke brukbare lengre. Og mange sitter fortsatt på filer som nå er vanskelig eller så godt som umulig å bruke eller overføre til et mer moderne og åpent system.

Derfor må vi holde oss til åpne, dokumenterte formater som ikke er underlagt lisens- eller patentbegrensninger som hindrer oss i å eie våre egne data.

Oppdatert 10. juli, 2023: Rettet skrivefeil.