Tag: teknologi

Poster merket med «teknologi»:

Rabalderbloggen

Hvorfor velge åpne formater?

Jeg fikk følgende spørsmål fra en av mine kontakter i fødiverset:

hvorfor burde vi velge åpne formater?

Det er et godt spørsmål, så jeg vil gjenta svaret mitt her. Eksemplene er hentet fra min egen erfaring av at lukkede formater har stukket kjepper i hjulene for meg, og hindret meg i å få tilgang til mine egna data.

Rabalderbloggen

Huawei og amerikansk teknodominans

Skandalen rundt amerikanske myndigheters boikott og handelsforbud med Huawei burde føre til refleksjon. Så langt har vi sett lite av det i presseoppslagene som har vært rundt saken. Huawei i seg selv interesserer meg ikke, men de underliggende årsakene til den situasjonen de har havnet i, og konsekvensene av den er interessante.

Rabalderbloggen

Offentlige penger, offentlig kode!

Public Money Public Code

Free Software Foundation Europe har satt igang et opprop for å kreve at kode som utvikles ved hjelp av penger fra det offentlige i EU også må gjøres tilgjengelig under en fri og åpen lisens. I utgangspunktet høres jo dette innlysende ut, men desverre er det liten bevissthet rundt dette i det offentlige. Derfor er dette er et godt tiltak som det er verdt å støtte opp om!

Rabalderbloggen

PayPal som et demokratisk problem

Monopolinstitusjoner er alltid problematiske. Det gjelder uavhengig av om det er et statlig regulert monopol, eller et de-facto monopol som har oppstått innenfor rammene av kapitalismen.

PayPal er et slikt monopol når det gjelder betalingsløsninger på internett. Det finnes sagtens alternativer, men de er små, dyre, utilgjengelige eller gjerne alle tre på en gang. For alle praktiske formål er PayPal såpass dominerende på sitt felt at jeg føler det er riktig å betegne det som et monopol.