Tag: teknologi

Poster merket med «teknologi»:

Aral Balkan om cyborgrettigheter

Veldig interessant intervju med Aral Balkan om hvordan internettkapitalismen er uforenelig med borgerrettigheter. Han snakker også en del hvordan vi kan tilnærme oss å få til en endring hvor vi etter hvert vil kunne eie våre egne data og enhetene vi bruker. Intervjuet er også tilgjengelig som en mp3-fil fra podcasten sin hjemmeside.

Offentlige penger, offentlig kode!

Public Money Public Code

Free Software Foundation Europe har satt igang et opprop for å kreve at kode som utvikles ved hjelp av penger fra det offentlige i EU også må gjøres tilgjengelig under en fri og åpen lisens. I utgangspunktet høres jo dette innlysende ut, men desverre er det liten bevissthet rundt dette i det offentlige. Derfor er dette er et godt tiltak som det er verdt å støtte opp om!

PayPal som et demokratisk problem

Monopolinstitusjoner er alltid problematiske. Det gjelder uavhengig av om det er et statlig regulert monopol, eller et de-facto monopol som har oppstått innenfor rammene av kapitalismen.

PayPal er et slikt monopol når det gjelder betalingsløsninger på internett. Det finnes sagtens alternativer, men de er små, dyre, utilgjengelige eller gjerne alle tre på en gang. For alle praktiske formål er PayPal såpass dominerende på sitt felt at jeg føler det er riktig å betegne det som et monopol.