Smittestopp stopp

Hånd som holder mobil med smittestopp appen.

Illustrasjon: Simula

Datatilsynet har gjort jobben sin, og varslet midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger tilknyttet Smittestopp appen fra Folkehelseinstituttet og Simula. FHI svarer ved å deaktivere datainnsamlingen og slette innsamlede data.

Det har vært rettet skarp kritikk både mot måten smittestopp-appen har blitt utviklet på, og mengden av data den samler inn. Ved å lytte til råd både fra personvern- og IT-sikkerhetsmiljøet kunne dette ha vært unngått, men både FHI og Simula har gjentatte ganger valgt å ignorere advarsler og innspill som har kommet.