Tag: museum

Poster merket med «museum»:

Fjeld-Ljom

Pressemuséet Fjeld-Ljom på Røros er et artig historieformidlingsprosjekt. Så vidt jeg vet det eneste i sitt slag i Europa. Her produserer de sin egen avis på den gamle måten og med de gamle maskinene, og det i de opprinnelige lokalene til lokalavisen det har fått navnet sitt fra. Omtrent en gang i året eller så stimler de sammen, entusiaster og ildsjeler fra hele Norge for å få maskinene i gang igjen og å få produsert årets avis.

I år tok også NRK Trøndelag turen for å se hvordan prosessen er når man lager avis med blytyper, flatpresse og nesten glemt fagkunnskap.