Tag: pressefrihet

Poster merket med «pressefrihet»:

Kildevernet i Norge er dødt!

Oslo tingrett har avgjort at PST får se beslaglagt materiale som skal vise en terrorsiktet 18-åring som angivelig skulle reise til Syria, skriver VG.

Beslaget er av upublisert materiale fra en kommende dokumentarfilm fra filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

(Kilde: Dagbladet, 26/6-2015)

Det vil i klartekst si at kildevernet ikke lenger eksisterer i Norge. Politiet og PST kan når de måtte ønske det beslaglegge og få tilgang til råmateriale som journalister har under arbeid for å avdekke kilder til materialet.

Dette er ikke akseptabelt i en rettstat hvor vi er avhengige av en fri presse som kan kritisere og korrigere myndighetene. Med den presedens som PST nå har fått i denne saken er ikke det lengre mulig. Norge er ett skritt nærmere å være en politistat.