Frigjør den offentlige debatten fra Facebook

Line Horgen Thorstad debatterer i NRK's radiostudio

Line Horgen Thorstad debatterer i NRK’s radiostudio (© NRK)

Kom for litt siden over et interessant innslag i Dagsnytt atten hvor leder for Eksist!, Line Horgen Thorstad, argumenterer for at politikere bør forlate Facebook til fordel for andre debattplattformer. Fortrinnsvis noen som ikke er styrt av konfliktfremmende- og persondatadrevne algoritmer. Hennes motdebattanter ser imidlertid ut til å synes at det er helt uproblematisk at et amerikansk reklameselskap blir gitt ansvaret for å være portvokter og tilrettelegger for norsk offentlig debatt.

Se innslaget hos NRK

Det jeg synes er mest forstemmende er at hverken programleder eller de andre debattantene klarer å se for seg muligheten av å bruke noe mer åpent enn Facebook for offentlig debatt.

Det er kanskje ikke annet å forvente siden det er lite sannsynlig at noen av dem har opplevd den frie verdensveven slik den var før de sentraliserte kjempene tok over. Premisset for motdebattantenes argumentasjon ser ut til å være at om ikke Facebook, så må vi finne en annen sentralisert tjeneste å bruke. Hele problemet er jo nettopp denne sentraliseringen. Og at vi gir noen makt til å bestemme hvem som kan delta i debatten og ikke.

Savner også litt det perspektivet fra Eksist!s leder, men synes ellers hun klarte seg bra. Er nok ikke lett å bli stilt opp mot drevne debattanter i et direktesendt program på den måten.

Uansett er det flere problemer med argumentasjonen fra motdebattantene. Spesielt FPU’s Julianne Ofstad, men også programlederen gir klart inntrykk av at de egentlig ikke skjønner problemstillingen, konsekvensene dette har for et fritt samfunn, eller hvilke muligheter vi faktisk har med dagens teknologi.

Mer om det litt senere.

Pencil with eraser erasing the word «Privacy»

Image by Ruth Suehle for opensource.com. CC BY-SA 2.0.

Debatten i dette innslaget handlet mest om hvordan vi gir Facebook makt til å velge ut hvilke innlegg som vises til hvem, noe som i seg selv burde være åpenbart problematisk. Siden jeg synes Thorstad dekket den biten godt skal jeg ikke gå så mye inn på det her, men heller se på noen av de andre problematiske sidene ved argumentasjonen hun ble møtt med.

Alle er ikke på Facebook

For det første legger de til grunn at “alle er” på disse plattformene. Det stemmer heldigvis ikke. Noen ønsker ikke å være det, mens andre har blitt utestengt.

Og det siste er viktig! Det er med på å gjøre Facebook til en portvokter for hvem som har mulighet til å delta i debatten og ikke. Ved å legge innlegg av offentlig interesse utelukkende på Facebook, gir man også dette forumet makt til å avgjøre hvem som kan delta i debatten rundt det.

Uavhengig av hvor mange som er der eller ikke, så er det hverken sunt eller ønskelig for et samfunn å gjøre seg så avhengig av et utenlandsk, profittdrevet reklameselskap til å legge premissene for den offentlige debatten.

Politikerne er ikke avhengig av Facebook for å nå ut

Det andre premisset i debatten er at Facebook har gjort det mulig for politikere og “vanlige folk” å omgåes i en felles arena.

Det er selvfølgelig bra at politikere og andre mektige samfunnsaktører er tilgjengelig for befolkningen, men det er på ingen måte en mulighet som oppstod med Facebook.

Ved å bruke de mulighetene som vi allerede har i verdensveven (World Wide Web) så kan vi gjøre oss uavhengige av portvoktere på nett, både utenlandske og norske.

Debatten kan foregå på våre egne premisser, på våre egne sider, under våre egne regler og egen kontroll. Her er vi ikke avhengige av å måtte gamble mot algoritmer vi ikke får innsyn i, eller selskaper som krever å få overvåke deg, eller som kan stenge deg ute.

Vi kan lage algoritmene selv, eller unngå dem helt.

I realiteten er Facebook en begrensning for det offentlige ordskiftet, som vi ikke burde trenge å forholde oss til.

Alternativene

Og alternativene finnes. De fleste fantes også lenge før Facebook så dagens lys. Fra de gode gamle hjemmesidene og bloggene til den åpne sosiale veven, også kjent som fødiverset. Nettsider er ikke lengre isolerte øyer som ikke kommuniserer med hverandre. Det var de forsåvidt heller aldri, men med standarder som RSS/Atom, ActivityPub og Webmentions, er de det i enda mindre grad i dag.

Så her er noen konkrete forslag:

Ethvert politisk parti og offentlig institusjon bør ha sin egen hjemmeside som bl.a. inneholder en blogg. Der kan ledende politikere poste innlegg, meninger og tanker på samme måte som de i dag gjør det på Facebook eller andre eksterne nettsider. Blogger kan man abonnere på, og den kan ha et kommentarfelt. Mange vil nok kanskje også ha sin egen personlige hjemmeside/blogg, hvor de kan være mindre formelle enn på partiets egen blogg.

Den tradisjonelle måten å abonnere på blogger er å bruke en RSS leser og abonnere på bloggens RSS/Atom strøm. Dette er en enveis strøm, omtrent som med en papiravis. Man kan lese artiklene i sin egen strøm, men vil man kommentere må man sende en epost eller noe.

Men ved å ha en blogg som støtter ActivityPub kan man gjøre bloggen til et komplett sosialt nettverk i seg selv. Alle som har en konto på en av de mange nettvertene som støtter ActivityPub kan lese innleggene, dele de videre, like eller til og med kommentere på dem.

Om man skal lede samfunnet (eller være debattleder i landets største mediehus) i dag burde man vite litt mer om hvilke muligheter vi har teknologien vi omgir oss med. Ikke alle trenger de tekniske detaljene, men å vite at man kan ha egne nettsider og fortsatt snakke sammen burde være et minstemål. Ellers ender vi opp med å gi bort viktige samfunnsoppgaver—som å legge tilrette for offentlig debatt—til kommersielle aktører som slett ikke har våre beste interesser i minnet.

Så ja, jeg er enig med Eksist! Politikere (og andre) bør slutte å støtte opp om den menneskefientlige forretningsmodellen til Facebook og la de og de andre overvåkningskapitalistene være portvoktere for den offentlige debatten.

Alternativene finnes, og ved å ta ibruk de frie og åpne alternativene vil vi kunne ha en åpen debatt som er tilgjengelig for alle på våre egne premisser.

At det skal være kontroversielt er over min forstand.