Huawei og amerikansk teknodominans

Skandalen rundt amerikanske myndigheters boikott og handelsforbud med Huawei burde føre til refleksjon. Så langt har vi sett lite av det i presseoppslagene som har vært rundt saken. Huawei i seg selv interesserer meg ikke, men de underliggende årsakene til den situasjonen de har havnet i, og konsekvensene av den er interessante.

Det er to viktige lærdommer vi ikke bare kan, men ta fra denne skandalen. For det første: Vi kan ikke lengre gjøre oss avhengig av proprietær teknologi, hverken på maskinvare- eller programvaresiden. Og vi kan ikke lengre være avhengige av amerikanske selskaper.

Frigjør teknologien

Dersom Huawei hadde benyttet seg av fri og åpen programvare på sine mobiler, så ville de ikke kunne havne i denne situasjonen. Fri programvare er i sin natur nettopp fri. Den kan benyttes av hvem som helst til hva som helst, og man er fri til å gjøre tilpasninger og endre den til eget behov.

Fri maskinvare har desverre hatt et langt mindre fokus, men den enorme dominansen til produsenter som Intel og Arm har gjort stadig fler oppmerksomme på at vi har et alvorlig problem også på maskinvaresiden. De stadige sikkerhetsproblemene med prosessorene fra Intel har vist at vi trenger større mangfold i teknologileverandører. I tillegg har lukkede og hemmelighetsfulle subprosessorer som Intel’s Management Engine (IME) og AMD’s Platform Security Processor (PSP) skapt bekymring hos mange om hvorvidt disse udokumenterte subsystemene inneholder bakdører kontrollert av NSA eller andre suspekte organisasjoner.

At både programvare og maskinvare også er underlagt innfallene til ett vaklende regime gjør ikke saken bedre. Skandalen rundt Huawei i tillegg til alle avsløringene i kjølvannet av Edward Snowdens viktige lekasjer, burde gjøre det klart for alle at vi ikke lengre kan stole på teknologi fra den kanten.

Huawei har her både anledning og motivasjon til å gjøre store bidrag til frie operativsystemer for mobiltelefoner, såvel som maskinvare basert på frie design. Dette vil frigjøre dem fra avhengigheten til Google eller amerikanske myndigheters mer eller mindre irrasjonelle innfall. Gjør de dette rikig så vil det kunne være Google og den amerikanske teknodominansen som til sist vil lide de største tapene. Noe som ville være formålstjenelig for oss alle.

Andre som har skrevet om samme tema:

Andre ressursser:

Oppdatert 26.05.2019: Lenke til EDRi-artikkel + Andre ressursser.
Oppdatert 01.06.2020: Lenke til /e/ foundation.