Offentlige penger, offentlig kode!

Public Money Public Code

Free Software Foundation Europe har satt igang et opprop for å kreve at kode som utvikles ved hjelp av penger fra det offentlige i EU også må gjøres tilgjengelig under en fri og åpen lisens. I utgangspunktet høres jo dette innlysende ut, men desverre er det liten bevissthet rundt dette i det offentlige. Derfor er dette er et godt tiltak som det er verdt å støtte opp om!

I dagens samfunn er vi helt avhengige av datamaskiner og programvare. Mye programvare utvikles i dag som lukkede systemer hvor kun de som har utviklet programvaren har tilgang til kildekoden. Det vil si at det er kun disse som kan forstå i detalj hva programvaren gjør, og det er igjen kun disse som kan rette opp feil eller utvide programvaren med nødvendige forbedringer.

For de som har laget programvaren er dette kjempebra, de kan tjene gode penger på å selge programvaren til andre som trenger samme funksjonalitet, og på å rette opp feil, utvide funksjonaliteten, og på vedlikehold, kundestøtte osv.

For samfunnet derimot, så er det ikke like bra. Siden koden er hemmelig, er det vanskelig å vite nøyaktig hva den gjør, vi har ikke friheten til å velge noen andre til å utføre vedlikehold eller feilretting av programvaren, vi kan ikke dele programvaren med andre offentlige institusjoner som har bruk for den, og det koster ofte store summer bare i lisenskostnader.

Med fri og åpen kildekode forsvinner disse problemene. Hvem som helst kan inspisere programvaren og verifisere at den gjør det den skal, og like viktig, at den ikke gjør noe den ikke skal. Vi står fritt til å velge hvem vi vil til å rette feil eller utvide programvaren slik vi ønsker. Vi kan dele programvaren, feilrettinger og videreutvikling med andre, og vi kan tilpasse programvaren helt til våre behov. Og vi kan gjøre alt dette uten å låse oss til én leverandør eller betale lisensavgifter bare for å ha lov til å bruke programvaren.

Vil så det offentlige spare penger på å bruke fri programvare i forhold til tradisjonell lukket kode? Kanskje, kanskje ikke. Det er noe som tiden vil vise. Utvikling, opplæring og vedlikehold koster fortsatt penger, men ved å slippe lisensavgifter, og å ha valgfrihet med hensyn til hvem man kan hyre til å gjøre videre utvikling så er det også lettere å kunne gjøre anbud og få en bedre pris.

Når det kommer til stykket er egentlig kostnadene likevel underordnet. Koden som er satt til å tjene oss må være inspiserbar og fiksbar for samfunnet som helhet. Koden som utgjør infrastrukturen i samfunnet vårt er for viktig til at vi kan la den forbli lukket!

Derfor er dette initiativet så viktig, og jeg håper du også vil signere oppropet.