PayPal som et demokratisk problem

Monopolinstitusjoner er alltid problematiske. Det gjelder uavhengig av om det er et statlig regulert monopol, eller et de-facto monopol som har oppstått innenfor rammene av kapitalismen.

PayPal er et slikt monopol når det gjelder betalingsløsninger på internett. Det finnes sagtens alternativer, men de er små, dyre, utilgjengelige eller gjerne alle tre på en gang. For alle praktiske formål er PayPal såpass dominerende på sitt felt at jeg føler det er riktig å betegne det som et monopol.

At PayPal har lykkes i sitt marked skal man ikke holde imot dem, men når de gjentatte ganger bruker sin monopolmakt politisk blir det et problem. Det finnes mange eksempler på dette misbruket av makt.

Mest kjent er nok Wikileaks, som foruten PayPal også blir boikottet av VISA og Mastercard. I tillegg har Diaspora*, Protonmail og flere blitt utsatt for PayPals politiske sensur.

De fleste av disse sakene har løst seg etter at de aktuelle prosjektene klarte å samle nok publisitet rundt situasjonen, men det er ikke en holdbar løsning i lengden. Hva med de som ikke har nok velvilje blant en tilhengerskare til å samle nok publisitet?

Sist i rekken (så langt) finner vi Seafile.de, et selskap som driver med lagringstjenester a’la Dropbox men i langt mindre skala. De bruker den frie programvaren Seafile, og i motsetning til Dropbox profilerer de seg på at de ikke overvåker brukernes filer eller hvordan de bruker tjenesten.

Seafile tilbyr også kryptert lagring slik at Seafile.de slett ikke kan overvåke filene som en bruker har valgt å laste opp kryptert. Dette ser ut til å være selve ankepunktet for PayPal, og grunnen til at de ikke vil betjene betalinger for selskapet lengre.

Her bruker altså PayPal sin markedsmakt til å forsøke å tvinge en tjenestetilbyder å overvåke sine kunder ved å nekte å formidle betalinger for tjenestetilbyderen. Heldigvis lar ikke Seafile.de seg presse, og ser seg nå om etter en ny betalingsformidler - fortrinnsvis en i Europa.

I et reelt og fritt marked ville dette selvsagt ikke være noe problem. PayPal må jo gjerne få bestemme hvilke kunder de vil ha og hvilke de ikke vil ha.

Desverre så har vi ikke et reelt marked, og PayPals dominans på dette markedet gjør det svært problematisk når de bruker sin makt til å legge politisk eller andre former for press på kundene sine. Ofte finnes det ikke reelle alternativer, og man står mellom valget å ikke kunne ta betalt eller å føye seg.

Som forbrukere har vi svært lite å stille opp med. Vi kan (og bør) unngå å selv være kunde av PayPal, men siden det er de som tar betalt som bestemmer hvilken betalingsofrmidler de bruker er det vanskelig å helt unngå å bruke dem.

PayPals makt må med andre ord reguleres, og vi trenger alternative betalingsformidlere utenfor USA. Intill det er på plass bør vi styre unna PayPal så langt det lar seg gjøre.