Aral Balkan om cyborgrettigheter

Veldig interessant intervju med Aral Balkan om hvordan internettkapitalismen er uforenelig med borgerrettigheter. Han snakker også en del hvordan vi kan tilnærme oss å få til en endring hvor vi etter hvert vil kunne eie våre egne data og enhetene vi bruker. Intervjuet er også tilgjengelig som en mp3-fil fra podcasten sin hjemmeside.